Cameratoezicht op vervuilende uitstoot bij Tata Steel mag blijven

0
30
Kooksgasfabriek 2 op het Tata Steel-terrein

NOS NieuwsAangepast

De toezichtcamera’s die de uitstoot van Tata Steel in de gaten houden, mogen blijven staan. Dat heeft de rechter bepaald in een kort geding van staalfabrikant Tata Steel tegen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Het bedrijf had aangevoerd dat met de camera’s inbreuk werd gemaakt op de privacy van zijn werknemers.

De omgevingsdienst plaatste de camera’s in februari. Met het beeldmateriaal wil de toezichthouder niet langer afhankelijk zijn van informatie van Tata Steel zelf. In een periode van twee maanden heeft dat al zicht op negen incidenten opgeleverd. In vier gevallen zien de rookwolken er dusdanig zorgwekkend uit dat de toezichthouder overgaat tot verder onderzoek. Drie van die incidenten werden niet gemeld door Tata Steel, laat de omgevingsdienst desgevraagd weten.

De lens staat gericht op Kooksgasfabriek 2 op het Tata Steel-terrein in Velsen-Noord. Uit de fabriek komen geregeld zwarte wolken. Zwarte, gele of bruine wolken duiden op verontreiniging waar de dienst onderzoek naar wil doen. De dienst overweegt zelfs de vergunning van de fabriek in te trekken.

Om te voorkomen dat er op de camerabeelden ook werknemers van de fabriek staan, heeft de omgevingsdienst de camera’s op 450 meter afstand gezet. Bovendien is de onderkant van het beeld met een zwart blok afgeschermd, waardoor vooral de lucht te zien is.

Een still uit de camerabeelden van de omgevingsdienst

Tata Steel vond dit niet voldoende en stelde dat werknemers alsnog herkenbaar in beeld konden komen. De rechter oordeelt nu dat de camera’s niet op personen gericht staan en de kans op een inbreuk van de privacy van werknemers “zeer gering” is.

De rechter stipt bovendien aan dat “het betoog van Tata Steel getuigt van weinig realiteitszin en weinig vertrouwen in de intenties van de omgevingsdienst”. Het is volgens de rechter overduidelijk dat het de omgevingsdienst te doen is om beelden van de uitstoot, niet van de werknemers.

“We zijn blij met het feit dat we weer een stap zetten in het beschermen van omwonenden en hun gezondheid”, zegt Mario Bakker, directeur Toezicht en Handhaving van de omgevingsdienst over de uitspraak.

Tata: teleurgesteld over uitspraak

Tata Steel reageert schriftelijk: “We zijn teleurgesteld over de uitspraak. Vanzelfsprekend zijn wij niet tegen toezicht, ook niet door middel van camera’s. Onze voornaamste zorg ging en gaat echter uit naar de waarborging van de privacy van onze medewerkers. Dat was ons voornaamste argument om tegen dit cameratoezicht te zijn en daar staan wij nog steeds achter.”

Het bedrijf roept op om nog beter te kijken naar het voorkomen van het in beeld brengen van hun medewerkers, bijvoorbeeld door toestemming te vragen van betrokkenen. Zij opperen ook om alleen de beelden te bewaren “die van toepassing zijn op een mogelijk uitstootincident”.

Negen incidenten op beeld

De kritische rapporten over Tata’s uitstoot stapelen zich inmiddels op. Ook de omgevingsdienst voert de druk op. In september kreeg de staalfabrikant nog een dwangsom van 100.000 euro vanwege de uitstoot van schadelijke stoffen uit de Kooksfabrieken. Dat was alweer de derde dwangsom over deze overtreding.

De rechter neemt ook de kritiek op Tata Steel mee. Hij stelt dat er “een breed in de maatschappij levende roep is om krachtiger op te treden tegen de gezondheidsschadelijke uitstoot van zeer zorgwekkende stoffen in de omgeving van Tata Steel”. Het is daarom begrijpelijk dat de omgevingsdienst niet meer afhankelijk wil zijn van beelden van Tata Steel zelf.

Voorheen was de omgevingsdienst afhankelijk van meldingen van Tata Steel zelf om deze overtredingen aan te pakken. Met de camera moest daar een einde aan komen. De omgevingsdienst kan nu zelf de fabriek 24 uur per etmaal in de gaten houden, zonder inspecteurs te laten posten op de dijk tegenover de fabriek.

Het is voor het eerst dat de omgevingsdienst camera’s inzet voor het toezicht. Voorlopig geldt het nog als pilot, al is de looptijd ervan onlangs verlengd. Of deze uitspraak de weg vrijmaakt om vaker camera’s op fabrieken te richten, is nog onduidelijk.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here