dit (en meer) verandert 1 juli

0
39

NOS NieuwsAangepast

Met ingang van komende zaterdag, 1 juli, veranderen er een hoop dingen. Zo gaan de accijnzen op benzine omhoog, daalt de kinderbijslag en komt er een verbod op wegwerpplastic. In dit artikel blikken we alvast vooruit op de belangrijkste veranderingen.

Minimumloon (en uitkeringen) omhoog

Het wettelijk minimumloon stijgt weer. Werknemers van 21 en ouder die voltijd werken moeten minimaal 1995 euro bruto per maand verdienen, een stijging van ruim 3 procent. Deze verhoging geldt ook voor mensen die een AOW-uitkering of een WW-uitkering ontvangen.

Het aantal uren dat als een volledige werkweek geldt, kan vanwege cao-afspraken verschillen per sector. In de supermarkt moet je bijvoorbeeld 40 uur werken, terwijl in de horeca 38 uur al als voltijd wordt gezien. 36 uur komt ook voor.

Ben je onder de 21, dan gelden andere tarieven. Hier kun je zien hoeveel je minimaal per uur moet verdienen op basis van je leeftijd.

Accijns op benzine omhoog

Vanwege de hoge energieprijzen had het kabinet sinds 1 april 2022 de accijns op benzine, diesel en lpg verlaagd. Dit wordt nu deels teruggedraaid.

De accijnstarieven voor benzine stijgen van 65 naar 79 cent per liter, terwijl het tarief voor diesel stijgt van 42 naar 52 cent. De benzineprijs gaat dan richting de 2,15 euro per liter, is de verwachting.

Rijbewijs duurder

In Nederland kostte het gemiddeld 44,65 euro om een rijbewijs aan te vragen, maar dat wordt nu 48,15 euro. De prijs kan wel per gemeente verschillen.

Belastingrente gaat omhoog van 4 procent naar 6 procent

Het belastingrentepercentage voor onder meer de inkomstenbelasting stijgt van 4 naar 6 procent.

De Belastingdienst brengt die rente in rekening als een aanslag niet tijdig kan worden vastgesteld, bijvoorbeeld als er te laat aangifte is gedaan. Soms ontvang je juist belastingrente, bijvoorbeeld als de fiscus te lang doet over het opleggen van een belastingaanslag.

Wettelijke rente ook met 2 procentpunt omhoog

Als je een betalingsachterstand hebt, kan de schuldeiser rente in rekening brengen. De overheid bepaalt wat die rente maximaal mag zijn, op basis van ontwikkelingen in de markt.

De maximale rente die bedrijven aan consumenten mogen vragen, gaat nu van 12 naar 14 procent.

Omdat dit maximum niet alleen geldt voor betalingsachterstanden maar voor alle vormen van consumptief krediet kan het ook duurder worden om geld te lenen.

Nieuwe pensioenwet

Je zal er nog weinig van merken, maar de nieuwe pensioenwet gaat in. Iedereen binnen het pensioenfonds krijgt een eigen pensioenpot. Naast de pensioenpremie die je inlegt, bepalen resultaten op de beurs dan of dat potje groter wordt of kleiner.

Dit gaat er veranderen met jouw pensioengeld

Minder kinderbijslag

De kinderbijslag gaat omlaag met ongeveer 3 procent vanwege de gedaalde inflatie. Dit betekent een vermindering van ruim 8 euro per kwartaal voor kinderen tot en met 5 jaar, ruim 9 euro voor kinderen van 6 tot en met 11, en ruim 11 euro voor 12 jaar en ouder.

Tv en internet

Veel Nederlanders worden geconfronteerd met een prijsstijging voor internet, televisie en telefonie. De twee belangrijkste aanbieders, KPN en Ziggo, verhogen hun tarieven. KPN met ruim 6 procent, Ziggo gemiddeld met zo’n 8,5 procent.

Verruiming thuiswerkmogelijkheden voor grensarbeiders

Grensarbeiders mogen maximaal de helft van de tijd vanuit huis werken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de geldende socialezekerheidswetgeving. De overige werktijd moet dan wel fysiek worden doorgebracht in het land waar de werkgever gevestigd is.

In principe geldt het sociale zekerheidsrecht van het land waaruit je werkt, maar mensen die soms thuis werken kunnen een beroep doen op deze uitzondering. Minister Van Gennip van Sociale Zaken heeft dit afgesproken met Duitsland, België en Luxemburg.

Wet goed verhuurderschap

De wet goed verhuurderschap in werking, waardoor gemeenten meer bevoegdheden krijgen om huurders te beschermen tegen misstanden.

Door de wet kunnen gemeenten eisen stellen aan onderhoud en maximale huurprijzen. Daarnaast zijn er regels voor verhuurders en bemiddelaars om discriminatie te voorkomen, waarborgsommen en servicekosten te beperken, en huurders van informatie te voorzien.

Gemeenten moeten een meldpunt instellen waar huurders terecht kunnen met klachten over ongewenst verhuurgedrag.

Huurverhogingen

De huurprijzen van sociale huurwoningen mogen omhoog. Bedraagt de kale huur 300 euro of meer, dan geldt een maximale huurverhoging van 3,1 procent. Is de kale huur lager dan 300 euro, dan is de verhoging maximaal 25 euro.

Voor kamers, woonwagens en standplaatsen geldt ook een maximale huurverhoging van 3,1 procent. In de vrije sector is de maximale huurverhoging sinds 1 januari 2023 vastgesteld op 4,1 procent.

Nieuwe wet gegevensuitwisseling

De Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) treedt in werking. Die verplicht zorgaanbieders om gegevens elektronisch uit te wisselen in plaats van via verouderde methoden zoals fax, dvd of papier.

Je huisarts is voortaan bijvoorbeeld verplicht om recepten elektronisch te versturen naar de apotheek.

Geen corona-QR-code meer

De uitgifte van nieuwe Europese Digitale Coronacertificaten (DCC) via de CoronaCheck-app stopt omdat de Europese Verordening hiervoor afloopt. Mensen kunnen ermee laten zien dat ze gevaccineerd, hersteld of negatief getest zijn.

De noodsituatie rond covid-19 is voorbij, bestaande coronabewijzen blijven voorlopig nog wel in de app staan.

Kwaliteitseisen kinderopvang aangepast

De kwaliteitseisen voor kinderopvangcentra worden aangepast om ze meer flexibiliteit te bieden in deze tijden van personeelstekorten.

De drie-uursregeling houdt in dat kinderopvangcentra gedurende maximaal drie uur per dag kunnen afwijken van de regels voor het aantal begeleiders dat aanwezig moet zijn. Vanaf 1 juli hoeven ze hiervoor geen exacte tijdstippen meer vast te leggen.

Volgens het vastegezichtencriterium moeten kinderen regelmatig dezelfde vertrouwde begeleiders zien. In bepaalde situaties mogen kinderopvangcentra een andere medewerker inzetten dan het gebruikelijke vaste gezicht, bijvoorbeeld als diegene ziek, met verlof of op vakantie is. Daar zitten wel voorwaarden aan.

Verbod op wegwerp-plastic

Het wordt verboden om gratis wegwerpbekers en plastic maaltijdverpakkingen voor onderweg te verstrekken. Verkopers, zoals tankstations, treinstations en bezorg- of afhaalmaaltijdrestaurants, moeten extra kosten in rekening brengen voor milieuvervuilend verpakkingsmateriaal. De hoogte mag de verkoper zelf bepalen.

Verplicht kleding recyclen

Een groot deel van het textiel eindigt momenteel in de natuur of wordt vernietigd. Om dit aan te pakken, worden bedrijven die nieuwe kleding en textiel verkopen verantwoordelijk voor de inzameling, sortering, hergebruik of recycling.

Het geldt niet alleen voor kleren, maar ook voor bijvoorbeeld handdoeken en beddengoed.

Verbod op ongerichte reclame voor online gokken gaat in

Het wordt bijna helemaal verboden om reclame te maken voor online gokken. Op radio en tv en in bushokjes of bij voetbalwedstrijden mag het niet meer.

Het doel is om kwetsbare groepen, zoals kinderen en gokverslaafden, te beschermen tegen de risico’s van online kansspelen. Sinds de legalisering daarvan waren er veel zorgen over.

Online reclames mogen nog wel, onder strenge voorwaarden. Aanbieders moeten voorkomen dat ze jongeren onder de 24 of andere kwetsbare groepen bereiken. Ze moeten kunnen aantonen dat minstens 95 procent van hun reclames mensen van 24 jaar of ouder heeft bereikt. Daarnaast moeten mensen de mogelijkheid krijgen om de reclame niet te zien.

Voor bestaande contracten geldt een overgangstermijn. Voor sponsoring van tv-programma’s en evenementen is dat tot 1 juli volgend jaar, voor sponsoring van sportclubs nog een jaar langer.

Re-integratie zieke werknemer

Wanneer een werknemer langdurig ziek is en het onduidelijk is hoelang dit gaat duren, moet de werkgever een re-integratietraject opstellen. Dat beschrijft hoe de werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk kan.

Het wordt verplicht om zowel de mening van de werkgever als die van de werknemer op te nemen in het plan. In de praktijk gebeurt dit vaak al, maar de verplichting gaat nu officieel gelden.

Theorie-examen motorfiets en bromfiets soepeler

Voor het theorie-examen motorfiets en bromfiets moest je 44 van de 50 vragen goed hebben. Voor het bromfietsexamen wordt dit verlaagd naar 43 goede antwoorden, voor het motorexamen naar 41.

Verder krijgen kandidaten gedetailleerdere feedback over wat goed was en wat minder goed was. Daardoor kunnen ze zich bij een herexamen beter richten op wat nog niet goed ging.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here