HomeEconomieDit verandert in 2022: minder energiebelasting, rookruimteverbod en veel meer

Dit verandert in 2022: minder energiebelasting, rookruimteverbod en veel meer

Energiebelasting eenmalig verlaagd

Vanwege de hoge energieprijzen verlaagt het demissionair kabinet in 2022 eenmalig de energiebelasting. Een gemiddeld huishouden betaalt daardoor komend jaar 400 euro minder belasting.

Voor zo’n 800.000 huishoudens met een laag inkomen is er een extra regeling; zij kunnen zo’n 200 euro compensatie krijgen van hun gemeente. Mensen in de bijstand krijgen het automatisch. Anderen die in aanmerking komen, zoals zelfstandigen met een laag inkomen en AOW’ers zonder aanvullend pensioen, moeten zich melden bij de gemeente.

Belastingvrije thuiswerkvergoeding

Werkgevers mogen voortaan een belastingvrije thuiswerkvergoeding geven aan werknemers van maximaal 2 euro per dag. Dat bedrag is gebaseerd op een berekening van het Nibud van wat je ongeveer kwijt bent aan verwarming, koffie, wc-papier, enzovoorts. Tot nu toe moest over zo’n thuiswerkvergoeding belasting worden betaald, terwijl een reiskostenvergoeding belastingvrij is.

Tegemoetkoming bij fouten Belastingdienst

Naar aanleiding van de toeslagenaffaire gaat een nieuwe wet in die het makkelijker maakt om mensen een tegemoetkoming te geven “als ze door onterecht handelen of nalaten van de Belastingdienst benadeeld worden en in een schrijnende situatie terecht komen”, aldus het demissionaire kabinet.

Nieuwe Inspectie

De nieuwe Inspectie Belastingdienst, Toeslagen en Douane gaat van start. Die toezichthouder, opgericht naar aanleiding van de toeslagenaffaire, moet problemen signaleren, onderzoeken en agenderen. De inspectie valt onder het ministerie van Financiën, maar is onafhankelijk en moet handelen vanuit het perspectief van de burger.

Koopkrachtmaatregelen

Er zijn kleine aanpassingen die de koopkracht van verschillende groepen iets moeten verbeteren:

  • De grens van de eerste schijf van de inkomstenbelasting stijgt van 68.507 euro naar 69.398 euro. En het tarief gaat wat omlaag, van 37,10 naar 37,07 procent. Daardoor ga je dus iets minder inkomstenbelasting betalen.
  • De arbeidskorting wordt verhoogd met maximaal 212 euro voor werkenden die tussen de 36.649 en 109.345 euro verdienen. Die betalen daardoor dus iets minder inkomstenbelasting.
  • De maximale zorgtoeslag gaat omhoog naar 111 euro per maand voor alleenstaanden en 212 euro voor een koppel. Dat was 107 en 207 euro.
  • Het kindgebonden budget gaat vanaf het tweede kind met 70 euro per jaar omhoog. Dit budget is een inkomensafhankelijke bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar.

Lagere combinatiekorting

De maximale inkomensafhankelijke combinatiekorting gaat omlaag. Dit is een belastingkorting voor een alleenstaande ouder of minstverdienende van een koppel met een kind tot elf jaar. De maximale korting gaat met 318 euro omlaag en is nadelig voor ouders die 27.350 euro of meer bruto verdienen.

Deze korting gaat omlaag omdat per 2 augustus 2022 beide ouders van een pasgeboren kind negen weken doorbetaald ouderschapsverlof kunnen krijgen. Die maatregel kost geld en die kosten worden deels gecompenseerd door een verlaging van de combinatiekorting.

Zelfstandigenaftrek omlaag

De zelfstandigenaftrek gaat al een tijdje in stapjes omlaag om de fiscale verschillen tussen zzp’ers en werknemers kleiner te maken. De aftrek daalt met 360 euro naar 6310 euro. Zzp’ers krijgen daardoor dus minder korting op hun inkomstenbelasting. In het nieuwe coalitieakkoord is afgesproken dat vanaf 2023 deze aftrek sneller daalt, met stappen van 650 tot uiteindelijk 1200 euro in 2030. Zzp’ers krijgen gedurende de volgende kabinetsperiode compensatie via een verhoging van de arbeidskorting.

Studiekosten niet meer aftrekbaar

Werknemers en werkzoekenden kunnen studiekosten niet meer aftrekken bij de aangifte van de inkomstenbelasting. Hiervoor in de plaats komt een nieuwe subsidie: Het STAP-budget. (STAP staat voor Stimulering ArbeidsmarktPositie). Vanaf 1 maart kun je maximaal 1000 euro budget aanvragen bij het UWV. Ondernemers of mensen met inkomsten uit overig werk kunnen zakelijke studiekosten blijven aftrekken van hun winst.

Btw op denksport

Denksport is toch geen sport, vanwege de ‘te verwaarlozen lichamelijke component’, heeft het Europees Hof van Justitie bepaald. Daarom kunnen bijvoorbeeld bridge- en schaakclubs geen gebruik meer maken van de btw-vrijstelling voor sportclubs.

Ze moeten btw gaan betalen over onder meer contributie, verkoop van drankjes en inschrijfgeld. Als ze minder dan 20.000 euro inkomsten per jaar hebben, kunnen ze wel kiezen voor de kleineondernemersregeling. Dan hoeven ze geen btw te betalen, maar kunnen ze ook geen btw terugvragen over kosten die ze maken.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Must Read

spot_img