Heffing op overwinsten groene stroom levert waarschijnlijk veel minder op

0
26
Windpark Fryslân

NOS Nieuws

De heffing die energieproducenten moeten betalen over de winst die ze maken met stroom uit windmolens en zonnepanelen levert veel minder op dan gedacht. Minister Jetten (Klimaat en Energie) schrijft aan de Tweede Kamer dat de verwachte opbrengst voor de schatkist van 1,8 miljard euro bij lange na niet wordt gehaald.

De heffing werd bedacht om de overwinsten van de energieproducenten af te romen. Door de energiecrisis en de daardoor gestegen energieprijzen verdienen ze onevenredig veel aan de elektriciteit die ze op een duurzame manier opwekken, dus zonder olie of gas.

Omdat de kosten voor de productie van die groene stroom niet stijgen, vond het kabinet het redelijk dat de bedrijven een heffing zouden betalen over de winst boven een bepaald plafond. Ook de Europese energieministers vonden zo’n ‘solidariteitsheffing’ wel op z’n plaats.

‘Goed nieuws voor burgers’

In november ging Jetten er dus nog van uit dat de heffing 1,8 miljard euro zou opleveren. Maar inmiddels zijn de energieprijzen weer flink gedaald. “Deze veel lagere prijzen zijn goed nieuws voor de burgers en bedrijven, die de kosten voor elektriciteit zullen zien dalen”, schrijft Jetten aan de Kamer.

Maar het betekent ook dat veel producenten met hun winsten weer onder het plafond zijn gezakt. Daardoor verwacht de minister dat de heffing niet veel meer zal opleveren dan 100 tot 200 miljoen euro.

Hij baseert zich daarbij op de laatste raming van het Centraal Planbureau. Toch is ook dat bedrag onzeker, want de ervaring leert dat de elektriciteitsprijzen in korte tijd sterk kunnen fluctueren.

De ‘solidariteitsheffing’ op de productie van groene stroom moet gaan gelden tot 30 juni en wordt met terugwerkende kracht ingevoerd per 1 december 2022.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here