Halsema ’diep geraakt’ door verwijt vriendjespolitiek: ’Makkelijk gezegd, moeilijk ontkend’ | Binnenland

0
47

Halsema was in de problemen gekomen na een wob-verzoek van het Amsterdams studentenblad Propria Cures waaruit bleek dat feestplanner Lennart Booij begin 2020 was aangesteld als programmadirecteur voor het stadsjubileum en zich suf declareerde:10.000 euro per maand voor 20 uur werk per week. Halsema vond het uurtarief van 125 euro ’veel geld’, maar niet ’exorbitant’.

De PvdD repte over een schijn van vriendjespolitiek omdat feestplanner Booij een kennis was van Halsema. Hij stond haar ook bij tijdens haar sollicitatie naar het burgemeesterschap.

’We drinken geen wijn samen’

„Booij is inderdaad onderdeel van mijn netwerk, net zoals duizenden Amsterdammers. Maar hij is geen vriend, we drinken geen wijn samen, we zijn kennissen”, zei Halsema tijdens het digitale samenzijn. „Ik verleen geen vriendendiensten. Daar help ik de stad niet mee en botst met mijn rechtsstatelijke opvattingen van behoorlijk bestuur.”

Die uitleg was tegen het zere been van SP-leider Flentge. Hij vond dat Halsema’s betoog ’zo’n beetje de definitie is van vriendjespolitiek’. Tot woede van de burgemeester. „U heeft geen enkele aanwijzing, behalve dat ik hem ken”, beet ze hem toe.

’Vanzelfsprekendheid probleem’

„De vanzelfsprekendheid waarmee deze baantjes worden verdeeld is het probleem”, zei Flentge die Halsema voorhield dat hij als controlerend raadslid ’niets moest bewijzen’. „Blijkbaar zit u zo lekker in het debat, dat u vergeet dat reflecteren niet betekent dat u ook schoon bent.”

De zweem van vriendjespolitiek werd versterkt doordat de klus niet werd aanbesteed, vond de PvdD. Volgens Halsema die ’talloze mensen in haar netwerk had gebeld’, was Booij de geknipte feestplanner waardoor een aanbesteding niet nodig was.

Diep door het stof

Toen de gemeentesecretaris groen licht kreeg om geen aanbesteding uit te schrijven, werd een contract opgesteld voor 24 maanden, terwijl de intentie 9 maanden was. Een vergissing, zei gemeentesecretaris Teesink die diep door het stof ging en erkende dat het contract door de 24 maanden aanbestedingsplichtig was. Maar volgens Halsema zijn er geen regels overtreden, herhaalde ze meermaals.

Ondanks de intentie om Booij voor negen maanden in te huren, werd zijn klus stilzwijgend verlengd. Ondanks een signaal van de personeelsafdeling dat feestplanner Booij uit het personeelssysteem was gegooid, zijn email op zwart ging en ondanks dat hij ’administratief niet bestond’; zijn facturen werden gewoon uitbetaald. Hoe kan dat, vroegen raadsleden zich verbijsterd af. Halsema repte over systeemfouten.

Geen urenspecificatie

Ook vielen veel fracties van hun stoel toen bleek dat de gemeente niet over een urenspecificatie van Booij beschikte, tot woede van de VVD. „Er zijn zoveel mensen die zich het schompes werken en zzp’ers die zich tot op een half uur verantwoorden. Dit kan niet zo zijn”, zei fractievoorzitter Marianne Poot verontwaardigd.

Veel oppositiepartijen namen hier geen genoegen mee en willen later in de raad debatteren over de kwestie. Zo bleef onduidelijk waarom het contract met Booij waarin stond dat hij 24 maanden aan de slag kon en niet de negen maanden waar toestemming voor was gegeven, aanvankelijk niet tussen de Wob-documenten zat. „Ik kan het niet verklaren”, zei secretaris Teesink die benadrukte dat dit contract niet aanbestedingsplichtig was, omdat de intentie negen maanden was.

Hoogleraar Kuypers (Radboud Universiteit) tevens advocaat bij AKD, plaatst hier vraagtekens bij. Het gaat om wat er in het contract staat, inclusief mogelijke verlengingen en mogelijkheden tot verlenging. Die duur is beslissend. En niet de bedoeling, stelt hij vast.

’Verhaal rammelt’

„Het verhaal rammelt”, signaleert JA21-fractievoorzitter Annabel Nanninga. JA21, VVD en de PvdD willen een onafhankelijk juridisch oordeel of de klus aanbesteed had moeten worden. D66 wil graag een overzicht van het aantal freelancers dat is ingehuurd zonder aanbesteding.

Tijdens het debat erkende Halsema dat er fouten waren gemaakt, dat ze bestuurlijke verantwoordelijkheid draagt en dat ze in de toekomst gebruik wil maken van ’open procedures’. Toch kon ze het niet nalaten een sneer uit te delen. Raadsleden hadden zelf ook scherper kunnen zijn. Ook was ze verbolgen over het gebruik van het woord ’feestplanner’.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here