Definitieve streep door nareismaatregel, 1200 mensen krijgen inreisvisum

0
24

NOS NieuwsAangepast

De kabinetsmaatregel om de komst van familieleden van statushouders naar Nederland uit te stellen, is in strijd met het Nederlandse en Europese recht. De zogenoemde nareismaatregel mag dus niet toegepast worden, zo heeft de Raad van State bepaald in het hoger beroep dat was aangetekend door staatssecretaris Van der Burg.

Door het oordeel van de hoogste bestuursrechter komt de tijdelijke maatregel onmiddellijk te vervallen. Ongeveer 1200 mensen krijgen nu een inreisvisum, zegt het ministerie van Justitie in een reactie. Verder hoeven nareizigers nu niet meer te wachten op geschikte huisvesting en kunnen een visum ophalen.

Door de krapte op de woningmarkt is het nog steeds lastig om voldoende geschikte huizen te vinden, zegt het ministerie. “Dat zorgt voor extra druk op de capaciteit in de komende weken.”

Van der Burg had de nareismaatregel al opgeschort in afwachting van de uitspraak van de hoogste bestuursrechter van Nederland. Bij nareisaanvragen die zijn ingewilligd door de staatsecretaris geldt dat de gezinsleden direct naar Nederland moeten kunnen afreizen.

De nareismaatregel was onderdeel van het asielakkoord dat het kabinet in augustus 2022 sloot om de opvangcrisis op korte termijn op te lossen. Volgens die regel werd de beslistermijn op een nareismaatregel verlengd van zes naar negen maanden.

Hoger beroep na oordelen rechtbanken

Ook moesten gezinsleden van statushouders (asielzoekers die mogen blijven) die gezinshereniging hadden aangevraagd zes maanden langer wachten in het buitenland voordat zij naar Nederland mochten komen, tenzij er eerder een woning voor hen werd gevonden. In totaal werd de termijn voor gezinshereniging daarmee opgerekt van zes naar vijftien maanden.

De uitspraak van de Raad van State betreft meerdere rechtszaken bij de bestuursrechter. In die zaken heeft staatssecretaris Van der Burg de aanvragen voor een zogenoemde machtiging tot voorlopig verblijf al ingewilligd, maar moesten de gezinsleden wachten tot zij toegang kregen tot Nederland.

De rechtbanken in Amsterdam, Middelburg en Arnhem oordeelden in december dat de nareismaatregel in strijd is met de Vreemdelingenwet 2000 en de Europese Gezinsherenigingsrichtlijn. De staatssecretaris was tegen deze uitspraken in beroep gegaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak.

De nieuwe termijn voor gezinshereniging wordt nu niet zes maanden maar negen maanden, liet Justitie al eerder weten. Dat is volgens het ministerie in lijn met de Europese Terugkeerrichtlijn.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here