industrie kan te makkelijk stikstof opkopen • PvdD wil agro-industrie laten meebetalen

0
23

Partij voor de Dieren: agro-industrie moet meebetalen aan transitie

De Partij voor de Dieren pleit voor een “terugbetalingsplicht” voor de agro-industrie. Volgens de partij moeten onder meer veevoerbedrijven, slachthuizen, stallenbouwers, supermarkten en banken fors meebetalen aan het Transitiefonds, dat het kabinet wil instellen om de landbouw te hervormen en de natuur te herstellen. Fractievoorzitter Ouwehand noemt het onacceptabel als de kosten voor het fonds helemaal voor rekening komen van de belastingbetaler.

Volgens haar moet die niet in zijn eentje “opdraaien voor natuurschade die door grote agrobedrijven is veroorzaakt”.

De partij wil dat de betalingsverplichting in de wet komt te staan. De heffing zou niet moeten gelden voor de boeren: “Veel boeren in Nederland hébben geen verdienmodel, maar zij zíjn het verdienmodel”. Volgens Ouwehand is “de tijd rijp dat bedrijven die jarenlang grof geld hebben verdiend aan de veehouderij hun eerlijke aandeel gaan bijdragen”.

ChristenUnie: industrie kan te makkelijk stikstof opkopen

De ChristenUnie wil ervan af dat de industrie makkelijk stikstofruimte kan opkopen. Volgens de partij pakken de berekeningen nu te veel in het voordeel van de industrie uit. De ChristenUnie vindt dat industriële bedrijven alleen nog in heel uitzonderlijke gevallen stikstofruimte van de landbouw moeten kunnen opkopen.

Volgens de regeringspartij kan door de huidige manier van “extern salderen” de totale uitstoot van stikstof fors toenemen, wat op gespannen voet staat met het doel van natuurherstel.

Ook de oppositie is al langer kritisch over hoe er met de industrie omgegaan wordt, Zo zijn partijen als PvdA en GroenLinks gefrustreerd dat snelwegen en luchthavens ondanks alle problemen kunnen doorgaan. BBB en JA21 pleiten voor een stop op de uitruil van ammoniak tegen stikstofoxide. Zo ver wil de ChristenUnie niet gaan, uit vrees om economische ontwikkelingen helemaal te blokkeren.

Hoekstra gelooft niet in halvering CDA-zetels en ‘is nog niet klaar’

CDA-leider Hoekstra denkt dat zijn partij volgende week woensdag minder zetels verliest dan nu wordt voorspeld. Ook is Hoekstra bij een slechte verkiezingsuitslag niet van plan op te stappen als partijleider. Hoekstra werd ruim twee jaar geleden tot partijleider gekozen en zegt dat hij “vol gemotiveerd” bezig is. “Ik doe dit met al mijn ziel en zaligheid. En ik heb het idee dat ze binnen het CDA mij ook niet willen zien vertrekken. Ik ben nog niet klaar”, aldus Hoekstra in het tv-programma Op1.

Het CDA staat er in de opiniepeilingen niet goed voor. Het CDA haalde in 2019 11,1 procent van de stemmen bij de Provinciale Statenverkiezingen en volgens de Peilingwijzer zou dat nu zo’n 5,7 procent zijn; een halvering dus. Hoekstra: “Ik ben optimistischer over het aantal zetels. Het CDA zou het bij de gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar ook slecht doen en dat bleek op de dag zelf mee te vallen.”

In het programma benadrukte Hoekstra verder hij denkt dat de stikstofwet, ondanks de kritiek van allerlei partijen erop, wel door de nieuwe Eerste Kamer zal worden aangenomen. Hij vindt de discussie over stikstof veel te gepolariseerd en te veel vanuit Den Haag bepaald.

Waarom de SP niet bij de ‘linkse wolk’ wil horen

De SP wil zich niet aansluiten bij de linkse partijen PvdA en GroenLinks die steeds intensiever met elkaar samenwerken en in de nieuwe Eerste Kamer één fractie zullen vormen. De VVD noemt de twee samenwerkende partijen ‘de linkse wolk’. In haar talkshow wilde Eva Jinek van SP-leider Marijnissen weten waarom haar partij niet ook meedoet. Met een intensere samenwerking hebben de linkse partijen meer gezamenlijke zetels en kunnen ze meer macht uitoefenen.

Maar Marijnissen ziet niets in aansluiting. Over sommige onderwerpen zijn de standpunten te verschillend: de SP wil een maximum aantal arbeidsmigranten toelaten en de PvdA en GroenLinks niet. Deze partijen zijn weer voor het nieuwe pensioenstelsel en de SP ziet daar niets in. “Onze leden zeggen ook dat wij vooral moeten samenwerken met de partijen, maar dat kan ook het CDA zijn, zoals bij de Toeslagenouders is gebeurd.” Marijnissen vindt ook dat de PvdA zich bijna aan het opheffen is en dat is geen voorbeeld.

Dassen (Volt) over de maaginhoud van een wolf en het campagne voeren

De pro-Europese partij Volt is hard aan het campagne voeren in de acht provincies waar de relatief nieuwe partij meedoet aan de verkiezingen. Partijleider Dassen vindt het “spannend” om te kijken of het de partij lukt om na de gemeenteraadsverkiezingen en de Tweede Kamerverkiezingen ook in de Provinciale Staten te komen, zo zei hij in het tv-programma Khalid & Sophie. Het is volgens Dassen moeilijk om er bij de tv-programma’s “tussen te komen”, maar Volt is volgens hem heel actief op sociale media en op straat, daar waar hun kiezers te vinden zijn.

In het programma maakte Dassen zich hard voor het behoud van de wolf, zoals de Europa in 1982 heeft afgesproken. Volt zegt dat wolven helemaal niet zoveel schapen eten en vooral slachtoffer zijn van honden. “In de maaginhoud van wolven wordt gemiddeld maar 1 procent schaap aangetroffen”, weet Dassen. Hij vindt dat schapenhouders veel beter geholpen moeten worden met rasters en goede hekken. De discussie is volgens hem te veel gepolariseerd. “Ook de politiek heeft er jarenlang een zooi van gemaakt en de problemen voor zich uitgeschoven.”

VVD: betere aanpak drugscriminelen op het platteland

De overheid moet meer maatregelen nemen tegen drugscriminelen die actief zijn op het platteland, vindt de VVD. De Kamerleden Van Campen en Michon willen dat de manier waarop deze criminelen in delen van Brabant worden aangepakt naar heel Nederland wordt uitgebreid.

Steeds vaker worden in boerenschuren drugslaboratoria aangetroffen. “De criminelen maken misbruik van de vrijheid die het platteland zo mooi maakt”, vindt de VVD. Om ze af te schrikken wil de partij dat boeren gaan werken met een modelhuurcontract als ze een leegstaand gebouw op hun erf verhuren.

Daarin komt te staan dat de huur nooit contant betaald mag worden en dat de boer altijd toegang tot de ruimte houdt. De verhuurder moet de ruimte vier keer per jaar controleren met foto’s en bij misstanden aan de bel trekken.

Om die nieuwe aanpak mogelijk te maken moeten gemeenten en provincies wel hun vergunningverlening aanpassen.

Kijk hier hoe het werkt in Brabant:

Huurcontract voor boeren tegen drugscriminaliteit

Veel te kiezen dit jaar: bijna 50 partijen meer dan vier jaar geleden

Kiesgerechtigden hebben komende woensdag veel te kiezen in het stemhokje. Ten opzichte van de vorige Provinciale Statenverkiezingen in 2019 zijn er in totaal 48 partijen bij gekomen in de provincies. In totaal doen 277 partijen mee.

In Noord-Holland hebben kiezers met 23 partijen de grootste keuze, gevolgd door Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg, met twintig partijen. In Zeeland doen de minste partijen mee, maar ook daar hebben bewoners met zestien partijen een ruime keuze.

De regionale omroep 1Limburg heeft in kaart gebracht hoeveel partijen er per provincie bij zijn gekomen sinds de vorige verkiezingen. In alle provincies is het aantal gestegen. Zo zijn er in Noord-Holland maar liefst acht partijen bij gekomen en in Limburg zeven.

SP wil dat energie in provinciale handen komt, nu ook Drenthe om

De energievoorziening moet weer een zaak worden waar de provincie over beslist en niet de commerciële energiebedrijven, vindt de SP. De partij deed een oproep in verschillende provincies om te onderzoeken hoe dat in de praktijk gebracht kan worden. Gisteravond werd in Drenthe gestemd over zo’n SP-motie, en die werd aangenomen.

Drenthe gaat nu onderzoeken hoe de publieke energiebelangen beter bewaakt kunnen worden. Ook wordt onderzocht of het verstandig is een provinciaal energiebedrijf op te richten. Eerder werd het SP-voorstel al in Groningen en in Utrecht aangenomen.

Wat is de rol van de provincie bij de spreidingswet?

In de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen zijn er politici die stellen dat er op provinciaal niveau veel invloed kan worden uitgeoefend op het onderwerp asiel. Maar staatssecretaris Van der Burg zegt dat de verantwoordelijkheid voor de opvang in eerste instantie bij gemeenten ligt en daarna bij hemzelf. De provincie is slechts een bemiddelaar. Zo staat het in zijn voorstel voor de spreidingswet, die bedoeld is om asielzoekers beter te spreiden over verschillende gemeentes.

Veel bezorgde Kamerreacties op CPB-cijfers

Veel oppositiepartijen komen met scherpe reacties op het vooruitzicht dat het Centraal Planbureau schetst voor volgend jaar. Het CPB voorziet onder meer dat zonder nieuwe steunmaatregelen bijna een miljoen mensen volgend jaar onder de armoedegrens komen. Een groot deel van de Kamer wil dat het kabinet met nieuwe maatregelen komt, al zijn de reacties zeer verschillend van toon.

De PVV wil dat er meer geld naar “onze eigen mensen” gaat en de SP vindt het beleid “crimineel”. Regeringspartij VVD wil nu eerst inventariseren welke maatregelen nodig zijn “om ook volgend jaar de portemonnee te beschermen”.

Het kabinet maakt zich zorgen over de ongelijkheid en zegt er hard aan te werken “om ervoor te zorgen dat de mensen de wind in de rug voelen”.

Ruim helft Friezen en Groningers vóór verduurzaming bedrijven

Ruim de helft van kiezers in Friesland en Groningen vinden dat de provincies duurzame bedrijven voorrang moeten geven bij aanbestedingen. Dat blijkt uit cijfers van het Kieskompas, meldt Omrop Fryslân.

56 procent van de Friezen en 55 procent van de Groningers die het Kieskompas hebben ingevuld zijn het eens met de stelling. Vooral linkse stemmers zijn voor de duurzame aanbestedingen.

Komende week kunnen busvervoerders in Friesland zich inschrijven voor de aanbesteding van vervoer in de provincie voor een periode van tien jaar. De provincie Friesland wil al langer dat dat schoon gebeurt, en als het aan een meerderheid van de kiezers ligt, geldt dat ook voor andere bedrijven.

Kieskompas is een online stemhulp:

Een andere stemhulp is MijnStem, voor zowel de Provinciale Statenverkiezingen als voor de Waterschapsverkiezingen. Bij beide stemhulpen krijg je vragen over je eigen provincie voorgelegd. Ook kun je meer lezen over de standpunten van de politieke partijen die in jouw provincie meedoen.

Drenthe tot op het bot verdeeld over de wolf

Het is een onderwerp dat veel emotie oproept in de provincie Drenthe: de wolf. De coalitiepartijen PvdA en GroenLinks, maar ook SP, D66, Partij voor de Dieren en Volt vinden dat de wolf welkom is in Drenthe. Aan de andere kant van het politieke spectrum kijken ze daar anders naar. Zo vinden de coalitiepartijen VVD, CDA en ChristenUnie dat er geen ruimte is voor de wolf.

Ook partijen als Forum voor Democratie, PVV, JA21 en nieuwkomer BBB zijn tegen. CDA, PVV en BVNL gaan nog een stapje verder. Zij vinden dat als de wolf niet verjaagd kan worden, het dier afgeschoten moet worden.

Maar Europese regelgeving verbiedt het verstoren, verjagen en doden van de wolf. Het dier geniet een beschermde status. Iets waar meerdere provincies vanaf willen, zo ook het huidige provinciebestuur van Drenthe.

Discussie alleen maar verhard

Sinds de wolf zich in september 2020 voor het eerst vestigde in Drenthe, staan de verhoudingen tussen voor- en tegenstanders op scherp. En die discussie is alleen maar verhard, nu het aantal wolven en dus ook het aantal aanvallen op bijvoorbeeld schapen toeneemt.

Afgelopen oktober bereikte de discussie het kookpunt. Toen werd een bijeenkomst van Natuurmonumenten over de wolf in het bezoekerscentrum van natuurgebied Dwingelderveld afgelast. Ook bleef dat centrum die dag dicht. De reden: intimidatie en bedreigingen aan het adres van de natuurorganisatie, die de wolf wel verwelkomt in Nederland.

Wie er straks ook in het provinciebestuur komen, ze zullen een flinke kluif hebben aan het wolvendossier. Een dossier waarin je waarschijnlijk nooit iedereen tevreden kunt houden.

Kiesraad: stemrecht komt in het gedrang door ov-staking

De Kiesraad vreest dat het stemrecht in het gedrang komt als het streekvervoer doorgaat met de staking van woensdag 15 maart. Mensen die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer om bij een stemlokaal te komen, zouden hierdoor misschien noodgedwongen thuis blijven, zegt Pamela Young, secretaris-directeur van de Kiesraad vanochtend op NPO Radio 1.

“Iedereen die dat wil, moet kunnen stemmen, ook als hij of zij daarvoor afhankelijk is van het openbaar vervoer”, aldus Young. Dit geldt niet alleen voor mensen in landelijk gebied die vaak net wat verder moeten reizen om bij een stemlokaal te komen, maar ook voor kiezers met een beperking die afhankelijk zijn van een stemlokaal met bijzondere voorzieningen. “Die zijn vaak wat verder weg.”

Bovendien zou de staking problemen kunnen opleveren voor mensen die bij de stembureaus moeten werken. “We hebben nu nog niet de indruk dat er tekorten zullen ontstaan, maar het is wel degelijk een zorg bij gemeenten.”

Young zegt dat de Kiesraad het stakingsrecht respecteert, maar dat het beter zou zijn als daardoor een ander grondrecht niet in het gedrang komt.

Faciliteren

Marijn van der Gaag, bestuurder van FNV streekvervoer, noemt de oproep van de Kiesraad terecht. “We zijn aan het kijken hoe we vervoer kunnen faciliteren voor alle groepen die willen stemmen en daarvoor het ov nodig hebben. Dat zouden we kunnen doen door toch te rijden voor mensen die willen gaan stemmen, bijvoorbeeld met een systeem waar mensen zich kunnen aanmelden, maar het is nog zoeken naar de juiste vorm.”

Van der Gaag zegt dat de verkiezingen niet zijn meegenomen toen de planning voor de stakingen werd gemaakt. “We proberen ruimte te geven aan het stakingsrecht, maar we willen ook voldoende ruimte geven aan het stem- en kiesrecht.”

De FNV-bestuurder zegt dat er vandaag, morgen en misschien maandagochtend nog gesprekken worden gevoerd. “We proberen zo snel mogelijk met uitsluitsel te komen.”

ChristenUnie: pas bij 16 jaar zelfstandig toegang tot sociale media

Als het aan de ChristenUnie ligt, gaat de leeftijdsgrens waarbij iemand zelf een sociale media-app mag installeren omhoog van 13 naar 16 jaar. En op die leeftijdsgrens moet beter gehandhaafd worden, zegt Kamerlid Nico Drost in het Reformatorisch Dagblad.

Het gebruik van apps als Instagram, TikTok en Snapchat kan volgens hem schadelijk zijn voor jongeren. “Verslaving ligt op de loer. Ik denk ook aan cyberpesten, het streven naar onrealistische schoonheidsidealen en zaken als sexting waarbij kinderen elkaar seksueel getinte berichten en foto’s sturen.”

Officieel ligt de leeftijdsgrens al op 16 jaar, maar Nederland hanteert een officieuze grens van 13 jaar. Maar ook die is volgens Drost makkelijk te omzeilen door een onjuiste leeftijd in te vullen. De techbedrijven controleren daar nauwelijks op. Daarom zou de overheid beter moeten handhaven. “Dat helpt ouders.”

De kinderen van het ChristenUnie-Kamerlid zelf mogen pas een app installeren op hun smartphone wanneer hij of zijn vrouw daar, via een app, toestemming voor heeft gegeven. Dat is sinds kort ook de regel in Frankrijk voor jongeren tot 16 jaar. Daar zou Nederland een voorbeeld aan kunnen nemen, vindt Drost.

Hij heeft over de kwestie schriftelijke vragen gesteld aan staatssecretaris Van Huffelen (Digitale Zaken). Als die niet in actie komt, overweegt hij zelf met een initiatiefwet te komen.

BVNL wil stemmen via DigiD

BVNL, de partij van Tweede Kamerlid Van Haga, wil dat kiezers in de toekomst hun stem kunnen uitbrengen via DigiD. Van Haga vindt de vrees van critici voor onveiligheid en onbetrouwbaarheid lariekoek. Hij benadrukt dat mensen ook via DigiD aangifte doen voor de belastingen.

BVNL doet voor het eerst mee aan de verkiezingen voor Provinciale Staten en waterschappen. Als er ook digitaal kan worden gestemd, zouden grote groepen kiezers die het vertrouwen in de politiek zijn verloren wel eens massaal naar het stemlokaal kunnen gaan, denkt de partij. De nieuwe methode zou bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2025 moeten worden ingevoerd.

In 2017 speelde deze discussie ook al. Lees hier hoe er zes jaar geleden over werd gedacht:

D66: VVD en GroenLinks moeten stoppen met TikTok

D66 heeft scherpe kritiek op coalitiepartner VVD en oppositiepartij GroenLinks vanwege hun gebruik van TikTok. Die twee partijen erkennen wel dat het socialemediaplatform een risico vormt voor de samenleving, maar ze geven geen gehoor aan de oproep om het gebruik ervan te staken, vindt D66.

“Voor VVD en GroenLinks gaat in de verkiezingsstrijd eigen zichtbaarheid boven nationale veiligheid”, zegt Tweede Kamerlid Sjoerdsma. TikTok heeft een Chinees moederbedrijf en er zijn veel zorgen over de gegevensbescherming. De vrees is dat data van gebruikers kunnen worden ingezien door de Chinese overheid.

Sjoerdsma noemt het “hypocriet dat VVD en GroenLinks zich terecht zorgen maken over de positie van China op het wereldtoneel en de dubieuze rol van TikTok, maar tegelijkertijd blijven posten op een platform dat ons onveiliger maakt”. Volgens D66 lopen VVD en GroenLinks aan de leiband van China.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here