Kabinet en boeren praten al bijna 24 uur over landbouwakkoord, anderen zijn afgehaakt

0
22
Ook premier Rutte is aangeschoven bij het overleg over een landbouwakkoord, voor hem oud-Staatsbosbeheer-voorzitter Chris Kalden, die de gesprekken leidt

NOS NieuwsAangepast

Op landgoed Villa Ockenburgh in Den Haag zijn het kabinet en boerenorganisaties nog altijd in overleg over de toekomst van de landbouw. Halverwege de nacht hebben andere partijen die betrokken zijn bij het landbouwoverleg, zoals vertegenwoordigers van provincies, natuurorganisaties en supermarkten, het pand verlaten. Zeker is dat er vandaag geen alomvattend landbouwakkoord meer volgt, wel wordt er dus nog in kleiner gezelschap verder gesproken.

Ook premier Rutte schoof aan het begin van de nacht aan bij het overleg, dat gisterochtend begon. Een betrokkene zei daarover tegen de NOS dat hij erbij is gekomen in een ultieme poging om tot een akkoord te komen. Maar van een akkoord waarmee alle betrokken partijen instemmen, komt het vandaag in elk geval niet meer.

Het hoogst haalbare is een principeakkoord tussen de boerenorganisaties en kabinet, dat daarna kan worden voorgelegd aan de andere partijen. Daarbij zou het vooral gaan over de vraag hoeveel geld het kabinet bereid is uit te trekken voor de boeren om het gewenste natuurbeheer te financieren.

Hoe het er precies voor staat, blijft onduidelijk. Zowel LTO als minister Adema sprak vorige maand over het belang om er medio mei uit te komen.

Sjaak van der Tak (LTO) is zichtbaar voor een raam in Villa Ockenburgh tijdens een overleg over het landbouwakkoord

Volgens bronnen rond de onderhandelingen is er duidelijkheid over de beperkingen en verplichtingen die boeren zullen worden opgelegd, maar is minder helder hoe het verdienmodel voor boeren er dan uit moet zien. Daarnaast zou er nog discussie zijn over het eventueel vastleggen van een maximumaantal koeien per weiland.

Eerder lekte er al een nota uit van het ministerie van Landbouw, waarin staat dat de minister verwacht zo’n 6,7 miljard euro nodig te hebben om de maatregelen uit het landbouwakkoord uit te voeren. Of het kabinet zo’n bedrag wil betalen en hoe dat geld dan verdeeld wordt, is nog niet duidelijk.

Andere maatregelen die naast het maximum aantal koeien besproken worden, zo blijkt uit het document, zijn technische maatregelen zoals emissiearme stallen, het aanpassen van veevoer, minder gewasbeschermingsmiddelen, meer mestverwerking en emissiearm uitrijden van mest en maatregelen zoals het verhogen van het waterpeil en duurzaam bodembeheer.

Ook is er nog discussie over de productierechten van boerderijen die ermee stoppen. Zo is het de vraag of het recht om dieren te houden in dat geval kan worden overgedragen op iemand anders dan directe familieleden.

Al sinds december praat het kabinet met meerdere organisaties over de toekomst van de boeren. Om de natuur te beschermen en te herstellen wil het kabinet de stikstofneerslag in 2030 flink hebben teruggedrongen. Ook moeten zo’n 3000 ‘piekbelasters’ een aanbod krijgen in ruil voor het terugbrengen van hun uitstoot.

Tegelijkertijd wil het kabinet met een plan komen voor boeren die willen verduurzamen, verplaatsen of stoppen. Daarvoor moet het landbouwakkoord de basis vormen.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here