Nederland gaat asielaanvragen Russen behandelen

0
42

ANP

NOS Nieuws

Russen die naar Nederland zijn gevlucht omdat ze bang zijn om in Rusland te worden gemobiliseerd voor het leger, hebben niet meer automatisch recht op een verblijf hier. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) behandelt hun zaken weer net als asielaanvragen van andere mensen en mag hun aanvragen dus ook afwijzen.

Drie maanden geleden maakte staatssecretaris Van der Burg bekend dat Russische burgers die de mobilisatie waren ontvlucht sowieso hier mochten blijven. Dat was om te voorkomen dat die mensen vervolgd zouden worden als ze zouden worden teruggestuurd.

Volgens Van der Burg is de situatie nu anders: Rusland heeft bekendgemaakt dat de mobilisatie is afgerond. De IND heeft voldoende informatie beschikbaar om in individuele gevallen te beslissen over een asielaanvraag, schrijft de staatssecretaris aan de Tweede Kamer.

Deserteurs mogen wel sowieso blijven

De zaak is anders voor dienstplichtige Russen die zijn gedeserteerd of die dienst weigeren. Voor hen blijft gelden dat er voorlopig geen beslissing wordt genomen over hun asielaanvraag, wat betekent dat ze automatisch mogen blijven.

“Dit vanwege de omstandigheid dat er een gebrek aan actuele, eenduidige en betrouwbare informatie is over de vraag in hoeverre dienstplichtigen in Rusland (gedwongen) werden ingezet in de oorlog in Oekraïne”, schrijft Van der Burg.

Martijn van der Linden van VluchtelingenWerk zegt in het Radio1Journaal niet goed te begrijpen dat voor Russen die zijn gevlucht voor de mobilisatie een andere keuze wordt gemaakt. “Zij hebben even veel onzekerheden als deserteurs en dienstweigeraars. We vrezen dat ze bij terugkeer in grote problemen kunnen komen of dat ze uiteindelijk zelfs in Oekraïne moeten vechten,” zegt Van der Linden.

“Wij hopen dat er nog even wordt afgewacht en niet te snel wordt besloten en dat het ministerie van Buitenlandse Zaken onderzoekt wat gemobiliseerde Russen te wachten staat. Zodat het beleid eventueel later kan worden aangepast als dat nodig is.

Volgens Van der Linden zijn er honderdduizenden Russen gevlucht voor de mobilisatie, maar is het aantal mensen in Nederland klein. “De meesten zijn vaak naar landen als Turkije, Armenië en Georgië gereisd. Een heel klein deel heeft ervoor gekozen om naar de EU te komen. In Nederland gaat het over tientallen mensen. Het gaat niet over een significante groep waarop snel moet worden beslist.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here