Nieuwe ambitieuze landbouwplannen, ‘maar hoe gaat het er concreet uitzien?’

0
87

Om de nieuwe aanpak tot een succes te maken is het bedoeling dat er veel overlegd gaat worden tussen provincies, boeren, natuurorganisaties en de lokale industrie. “We gaan op het boerenerf het gesprek aan om samen te zoeken naar de mogelijkheden”, schrijft de coalitie. Dat praten wordt uitbesteed aan de lagere overheden en van verplicht uitkopen is nog geen sprake.

Melkveehouder Van Kempen kan zich bij nadere bestudering van het coalitieakkoord prima vinden in de grote lijnen van de plannen. Zoals de aangekondigde transitie naar de kringlooplandbouw, waarbij bijvoorbeeld reststromen (afval) uit de industrie kunnen dienen als diervoeding.

“Ik heb het hier in mijn omgeving al eens eerder voorgesteld: als mijn buurman nou voederbieten gaat verbouwen, en een andere weer andere gewassen en je hebt een paar veehouders; dan kunnen hun dieren de reststromen opeten. Ideaal eigenlijk”, zegt hij. Het plan ging uiteindelijk niet door vanwege een gebrek aan een verdienmodel en zekerheid op de langere termijn.

Nu komt het geld er misschien alsnog. In het coalitieakkoord staat namelijk dat er een “goed verdienmodel” komt voor de transitie naar de kringlooplandbouw. In het nieuwe Nationaal Programma Landelijk Gebied zit zelfs 25 miljard euro tot en met 2035. Maar juist de belangrijke details, zoals hoeveel geld dat oplevert voor een boer, zijn nog niet bekend.

‘Niet alles kan meer overal’

“De gebiedsgerichte aanpak is eigenlijk het enige dat nog mogelijk is”, zegt Ernst van den Ende, directeur van de Plant Sciences Group van Wageningen Universiteit en Research (WUR) over de plannen van de coalitie. “We hebben nu zoveel problemen, op het gebied van stikstof, maar ook op klimaatgebied, dat we omvangrijke veranderingen nodig hebben in Nederland.”

Hij noemt het een ambitieuze keuze dat de stikstofdepositie nu eerder omlaag wordt gebracht. Hoe precies is nog niet duidelijk, maar per 2030 moet de uitstoot met de helft zijn verminderd. “Dit betekent dat niet alles meer overal kan en sommige bedrijven dus gedwongen gaan worden om minder stikstof uit te stoten. Dat gaat heel veel geld kosten en of de 25 miljard dan wel voldoende is, is nu nog moeilijk te zeggen”, zegt Van den Ende.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here