Verkiezingsposters beklad of weggehaald • Stembureaus opgetuigd

0
24

Verkiezingsposters beklad of weggehaald

Op verschillende plekken in het land zijn verkiezingsposters verwijderd of beklad, zeggen politici van de partijen in kwestie. Zo stelt CDA’er Tessa Geelen, die in Limburg op de lijst staat voor de Provinciale Staten, dat in het centrum van Weert zestig van haar posters zijn weggehaald. “Vrijdag hingen ze er nog, maar mensen hebben me verteld dat ze zaterdagochtend iemand de posters hebben zien weghalen”, zegt ze tegen persbureau ANP. Het bedrijf dat de posters voor Geelen heeft opgehangen, is volgens haar van plan om aangifte te doen van diefstal.

Ook Forum voor Democratie beklaagt zich op Twitter over gestolen verkiezingsposters. Volgens de afdeling van de partij in Heerlen zijn in Limburg meerdere verkiezingsborden verdwenen en is daarvan aangifte gedaan.

In Hoorn zijn posters van D66 beklad met hakenkruizen, meldde de lokale partijafdeling dit weekend op Twitter. Omrop Fryslân schreef vrijdag al dat verkiezingsposters in die provincie steeds vaker worden beklad, vernield of overgeplakt. “Het is dit jaar veel erger”, stelde Sjirk Bruinsma van D66 tegen de regionale omroep. Volgens hem komt het regelmatig voor dat er rode kruizen worden getekend op de politici op de posters of dat er andere dingen overheen worden geplakt, zoals posters met ‘Stem ze weg’.

Morgen NOS-tv-debat vanuit Den Bosch

Overmorgen zijn de verkiezingen en traditiegetrouw wordt er de avond van tevoren gedebatteerd bij de NOS. Aan de hand van zes thema’s die zowel provinciaal als landelijk spelen (zoals energie en verdeling van de ruimte) krijgt de kijker inzicht in de standpunten van de partijen.

Twaalf politici uit de provincie vertellen waar zij tegenaan lopen en twaalf landelijke partijleiders gaan met elkaar in discussie. Het debat wordt gehouden in het provinciehuis in Den Bosch, waar de bouw van het decor al in volle gang is:

Het debat is dinsdagavond te zien van 20.30 uur tot 22.10 uur op NPO 1, NOS.nl en NPO Politiek.

Kloof tussen stad en platteland?

De kloof tussen stad en platteland is een van de grote thema’s in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen. Een gevoel van onbegrip tussen verschillende regio’s zou ten grondslag liggen aan spanningen in de samenleving. Het platteland voelt zich niet gehoord door de landelijke politiek en bovendien achtergesteld ten opzichte van de Randstad.

Maar is er echt sprake van zo’n kloof? En zo ja: tussen welke twee groepen bevindt die zich dan? Dat hangt er maar net vanaf aan wie die vraag gesteld wordt. Lees er meer over in onderstaand artikel van Nieuwsuur.

Waterschappen over tegengestelde belangen: ‘Vaak niet zo zwart-wit’

Een dijkinspectie langs de Rotte, vorig jaar zomer

De tegenstellingen tussen waterschappen onderling en tussen de partijen die meedoen met de waterschapsverkiezingen moeten niet worden overdreven. “De situatie is vaak niet zo zwart-wit”, stelt een woordvoerder van de Unie van Waterschappen tegen persbureau ANP. “De kunst is een goede afweging maken tussen de verschillende belangen in een gebied. Daarvoor hebben we een waterschapsbestuur. Het is aan de kiezer welke partijen daar een meerderheid krijgen.”

Waterschappen gaan onder meer over de hoogte van het grondwaterpeil in hun regio, een belangrijk thema deze verkiezingen. Veel boeren willen dat het grondwater zo laag mogelijk staat, zodat ze met zware machines het land kunnen bewerken en hun vee niet met de poten in modder staat. Maar een (kunstmatig) lage grondwaterstand leidt tot problemen voor natuur en klimaat, bijvoorbeeld doordat veen droog komt te liggen en daarbij CO2 uitstoot. Ook bestaat het risico dat huizen verzakken.

De Unie van Waterschappen zegt niet bang te zijn dat het waterbeheer na de verkiezingen in het geding komt, doordat de belangen over dit soort onderwerpen met elkaar botsen. “Als je naar de waterkwaliteit kijkt, is iedereen gebaat bij schoon en gezond water, ook de boeren. Zij zijn gebaat bij goed georganiseerd waterbeheer. Dat geldt ook voor natuurorganisatie.”

In deze video leggen we uit waarom jouw stem voor de waterschapsverkiezingen deze keer belangrijker is dan ooit:

Je kiest ook voor de waterschappen, en die stem is belangrijker dan ooit

SP komt met wetsvoorstel om eigen risico af te schaffen

De SP komt met een initiatiefwet om het eigen risico in de zorg af te schaffen. Volgens de partij moeten “mensen die de pech hebben om ziek te worden daar niet langer voor worden gestraft”. “Het eigen risico is een boete op ziek zijn”, zegt SP-Kamerlid Maarten Hijink. “Deze boete leidt er vooral toe dat mensen zorg gaan mijden, en is pervers en niet solidair.”

De partij stelt voor om niet alleen het verplichte eigen risico van 385 euro per jaar af te schaffen, maar ook het vrijwillig eigen risico. Mensen kunnen hun eigen risico met maximaal 500 euro verhogen in ruil voor een lagere verzekeringspremie. “Als mensen hun eigen risico verhogen om de zorgpremie te kunnen betalen maar vervolgens toch zorg nodig hebben, kunnen ze wel geconfronteerd worden met een rekening van bijna 900 euro”, zegt Hijink.

PVV-leider Geert Wilders pleitte er een paar dagen geleden ook voor om het eigen risico af te schaffen. PvdA en GroenLinks toonden zich eerder ook voorstander van afschaffing.

Minder stembureaus dan in 2019, maar wel beter toegankelijk voor mensen in een rolstoel

Bij de verkiezingen van komende woensdag zijn minder stembureaus beschikbaar dan vier jaar geleden. Een analyse door de NOS laat zien dat het gaat om een landelijke afname van gemiddeld 4,5 procent. Maar er zijn wel regionale verschillen: zo is het aantal stembureaus in Drenthe juist licht toegenomen.

Verder zijn er dit jaar meer stembureaus toegankelijk voor mensen in een rolstoel dan bij de verkiezingen in 2019. Vier jaar geleden was 92,6 procent van de stemlokalen toegankelijk voor rolstoelgebruikers, nu is dat 97 procent.

Grote verschillen over veestapel, klimaat en asiel in BNNVARA-debat ‘Linksom of rechtsom’

In de discussie over inkrimping van de veestapel stonden GroenLinks-leider Klaver en VVD-leider Rutte in het BNNVARA-debat gisteravond tegenover elkaar. Rutte zei dat GroenLinks stad en platteland tegenover elkaar zet door te zeggen dat er geen toekomst is voor de boeren. “Dat is kwalijk wat u doet”, reageerde de GroenLinks-leider. Ook de VVD vindt dat de veestapel moet inkrimpen, zei hij. “U zet het weg als iets extreems.”

Op de vraag of voor de VVD het jaartal 2030 voor de halvering van de stikstofuitstoot “heilig is”, zei VVD-lijsttrekker voor de Eerste Kamer Schippers dat ze dat gezeur over een jaartal vindt. “Het is belangrijker is om met de boeren samen aan de slag te gaan.” De coalitie heeft 2030 in het regeerakkoord afgesproken, maar dat leidt tot zoveel onrust bij boeren dat het CDA en de ChristenUnie inmiddels al voorzichtig afstand hebben genomen van het jaartal. Rutte hield vol dat dat jaartal wel in de wet komt.

Rutte en Schippers wilden niet zeggen of er boeren gedwongen zullen worden uitgekocht. PvdA en GL denken dat dat onvermijdelijk is. “Omdat het kabinet te laat heeft gehandeld”, zei Kuiken (PvdA).

Weglachen

Bij het onderwerp klimaat waren de tegenstellingen ook niet verrassend. PvdA en GroenLinks willen vliegen duurder maken en treinkaartjes goedkoper. Volgens Rutte willen de linkse partijen autorijden ook duurder maken. Klaver: “Op een treinkaartje wordt belasting geheven, op een vliegticket niet. Hoe kan het dat vervuilen niet belast wordt maar dat je er subsidie voor krijgt?”

Rutte haalde het onderwerp kernenergie erbij. Hij snapt naar eigen zeggen niet waarom de linkse partijen daartegen zijn. Klaver zegt dat de VVD alleen pleit voor kernenergie omdat de centrales pas in 2040 klaar kunnen zijn. “Dan hoeft u niet te praten over wat er de komende tijd moet gebeuren”, aldus Klaver. “U doet altijd hetzelfde: afschuiven, wegschuiven en weglachen.”

Campagne-premier

Rutte moest vervolgens zijn doelstelling verdedigen om de toestroom van asielzoekers te beperken door het afsluiten van asieldeals met landen in de regio. Hij wilde van PvdA en GL weten of zij dat zullen steunen. “Onze asielzoekerscentra zitten vol, we hebben een overspannen woningmarkt, het onderwijs kan het niet aan. We moeten alles onderzoeken”, zei Rutte.

Klaver voelt niets voor steun. “U maakt mensen bang, alsof er een hele stroom, een tsunami, van asielzoekers aankomt. En dat klopt niet. Wij kunnen de opvang aan als het goed is geregeld.” Kuiken is bereid om deals te steunen “als ze verstandig zijn”. Maar ze heeft er geen vertrouwen in dat die er gaan komen. “Mooie praatjes in campagnetijd over deals die er nooit gaan komen. Met Botswana, met Rwanda. Die deals zijn er helemaal niet. U bent een campagnepremier.”

Rutte wil asieldeals met “fatsoenlijke landen als Tunesië en Algerije”, zei hij, maar gaf meteen toe: “Perfect is dat niet.” Op de vraag of een Iraanse vrouw naar Rwanda gestuurd gaat worden, zei hij: “Nee natuurlijk niet.”

Bekijk hieronder enkele foto’s van het debat:

  • ANP

    Vlnr: Jesse Klaver (GL), Attje Kuiken (PvdA), Edith Schippers (VVD) en Mark Rutte (VVD) voorafgaand aan het verkiezingsdebat
  • ANP

    Schippers en Rutte (VVD) luisteren naar PvdA-leider Kuiken
  • ANP

    VVD-leider en premier Rutte aan het woord in het verkiezingsdebat

Felle verwijten in verkiezingsdebat ‘Linksom of rechtsom’

Zondagavond deden VVD-leider Rutte, VVD-lijsttrekker voor de Eerste Kamer Schippers, GroenLinks-leider Klaver en PvdA-leider Kuiken mee aan het BNNVARA-debat ‘Linksom of rechtsom’. Dat begon met felle verwijten over en weer. VVD-leider Rutte had verwacht dat GL-leider Klaver afstand zou nemen van de demonstratie van Extinction Rebellion. Daarop zei PvdA-leider Kuiken dat Rutte dan ook afstand had kunnen nemen van het boerenprotest, op hetzelfde moment in Den Haag.

Rutte werd meteen aangevallen op zijn eerste reactie op de conclusies van de parlementaire enquêtecommissie Groningen. “U bent daar al die jaren verantwoordelijk voor geweest”, zei Klaver. Waarop Rutte Klaver het verwijt maakte dat hij bij de vorming van het huidige kabinet van tafel is gelopen en geen verantwoordelijkheid heeft genomen.

Schippers (VVD) moest haar uitspraken over minder belastingen verdedigen. “Als je iets vraagt van burgers en bedrijven, om investeringen te doen, dan moet je ze ook de financiële ruimte geven.” Kuiken en Klaver willen weten of dat betekent dat de VVD wil bezuinigen. Schippers zei daarop dat er eventueel bezuinigd moet worden als de lasten voor burgers en bedrijven te groot worden terwijl zij het economisch al zwaar hebben.

Businessclub en voedselbanken

Klaver: “Voor het doen van bepaalde investeringen van de overheid, bijvoorbeeld in onderwijs, heb je wel geld nodig. Daarvoor willen wij de hoge vermogens belasten.” Rutte praat vooral tegen zijn eigen achterban, zei hij. “De businessclub met meer dan een miljoen op de bank.” Hij wees op de grote vraag naar voedselbanken en het toenemend aantal huishoudens onder de armoedegrens.

“Vleesbelasting, visbelasting, verpakkingenbelasting”, reageerde Schippers (VVD). “Alles wat u voorstelt, komt voor rekening van de mensen die u bedoelt.” Kuiken (PvdA) noemde het voorbeeld van het jongetje dat flauwviel in de klas omdat hij honger had. “Daar gaat het over, daar kan geen macro-economisch cijfer tegenop”, zei Kuiken.

Bouwen

Ook over de bouw van woningen waren de tegenstellingen fel. PvdA en GL willen meer sociale woningbouw. De VVD wil dat er vooral meer gebouwd wordt zonder al te veel beperkingen. Lage huren maakt het onaantrekkelijk voor investeerders en dat betekent minder bouwen, zei Schippers. Klaver zei dat vooral het stikstofbeleid van de VVD zorgt voor de stilstand van de woningbouw. Kuiken tegen Rutte: “Dit is typisch een Ruttiaanse knoop, het is nooit uw schuld.”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here